درباره ما

به‌نام‌خداوند‌بخشنده‌مهربان

کاربرِ نوجوان و کودک، متولد عصر و دوران رسانه است گویا بخشی از روح و عقل و درونش با اقتضائات رسانه ای شکل می گیرد. این کاربر به واسطه توسعه بیش از پیش شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها ، هر روز خواست های فزون‌تر و انتخاب های بیش‌تری پیش روی خود می بیند. پردیس  هنری رویا مجموعه ای صاحب سبک  است که در عرصه تمهید حرکت های  هنری رسانه ای با نگاه تربیتی برای عموم مخاطبین نوجوان ، کودک و خانواده در سطح ملی و فراملی با رویکرد هنرمحور، پیام سالم  به جامعه مخاطب خود ارائه می کند  و این ماموریت را با روش هایی همچون تولید محصولات هنری رسانه ای و آموزش و تربیت هنرمند پی می گیرد. این پردیس پس از یک دوره پژوهش چهارماهه و مشورت با کارشناسان حوزه تربیت و رسانه در سه بخش «باش گاه رشد»،  «باش گاه آفرینش» و «رصدخانه» شکل گرفته است.

در باش گاه رشد ، هنرجوهای نوجوان در رشته هایی از حوزه هنر که نتایج آن به محصولات رسانه ای تبدیل می شود آموزش می بینند. در این باش گاه، آموزش مهارت با تولید اثرتوامان می شود و هنرجو علاوه بر تسلط بر مهارت در میدان عمل نیز آن را به اثر تبدیل می کند.

در باش گاه آفرینش محصولات «رویا» با نگاه تربیتی ، دینی ، اخلاقی ، هنری و ارائه پیام سالم، مخاطب را در گستره ایران و جهان، متذکر می سازد. توجه ویژه به مخاطب نوجوان و کودک ، ارزش زیادی را برای تولید محصولات پیوسته (سریال) ایجاد می کند، رویکردی که در باش گاه آفرینش مورد توجه قرار می گیرد. توجه به زبان مخاطب و استفاده از جذابیت‌های بصری (از جمله قالب انیمیشن) از دیگر رویکردهای پردیس هنری رویاست. همچنین کلیدواژه «انتخاب عاقلانه» زمینه محتواییِ تولیدات این باشگاه در حوزه مخاطب نوجوان است.

رصدخانه پردیس نیز به پژوهش پیرامون موضوعات مرتبط با حوزه نوجوان و کودک می پردازد تا نتایج در تولید محصولات هنری مورد توجه قرار گیرد.