بررسی فرصت‌های ایران در حوزۀ انیمه

رصدخانه پردیس هنری رویا امکان‌سنجی ساخت انیمه در ایران را آغاز نموده است. «انیمه» واژه‌ای است که این روزها در میان گروه‌های سنی مختلف، به ویژه نوجوانان و جوانان به وفور شنیده می‌شود. از دیدگاه افرادی که چندان با انیمه آشنایی ندارند، این فرم محتوایی ممکن است چیزی سطحی و کودکانه به نظر برسد. درحالی که انیمه نه تنها در ایران، بلکه در سطح جهانی مخاطبان بسیاری از کودک تا بزرگسال دارد.

رصدخانه پردیس هنری رویا از سال 1399 با هدف نقش‌آفرینی در روند مسئله‌یابی، تحلیل و پیامدسنجی آثار هنری و رسانه‌ای آغاز به کار کرده است. این رصدخانه با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری انیمه‌ها از تابستان سال جاری پژوهش «بررسی ویژگی‌های ممیزه قالب انیمه از دو دیدگاه هنر و صنعت و امکان ساخت آثار مشابه در ایران» را کلید زد. بررسی تاریخ انیمیشن، مانگا و داستان مصور در ژاپن و دلایل علاقه مردم این کشور به آن، بررسی روند کسب جایگاه جهانی توسط انیمه‌ها، بررسی مقابله‌ای انیمه با سایر فرم‌ها محبوب انیمیشن در دنیا، بررسی مراحل لازم جهت ساخت انیمه، مرور نظرات و تجربیات بینندگان ایرانی دربارۀ انیمه، بررسی آثار الهام گرفته‌شده از انیمه در دیگر کشورها و میزان موفقیت آنها از لحاظ میزان بیننده، محبوبیت و فروش و امکان‌سنجی پذیرایی مخاطب ایرانی در برابر انیمۀ ایرانی از جمله مباحث این پژوهش است که در مجموع می‌تواند تصویری جامع از امکان‌سنجی ساخت انیمۀ ایرانی ارائه کند.